Het ontwerp van een paalmatras

Voor diverse projecten is een paalmatras vereist. Denk aan de realisatie van een weg, terrein, kade of een vergelijkbare constructie. Wanneer u als opdrachtgever een project heeft dat binnen dit kader valt, dan is de aanleg van een paalmatras wenselijk al dan niet noodzakelijk. Ontwerp en advies zijn hierbij zeer belangrijk. Denk bijvoorbeels aan de belasting die straks plaats zal gaan vinden op uw terrein. Een goed ontwerp voor het paalmatras is dan van belang.

Het ontwerp

Door middel van een paalmatras fundering wordt er een zettingsarme constructie gevormd, de palen worden dan verankerd in de bodem. Hiervoor zijn diverse manieren om de palen in de bodem aam te brengen. Voordat dit kan gaan plaatsvinden, is het belangrijk om een ontwerp neer te zetten dat past bij uw vraag, maar waarbij ook rekening gehouden is met het terrein. Zo bepaalt de bodemsoort vaak een groot deel van het geheel. Door middel van een goed ontwerp wordt er een uiterst effectieve fundering geplaatst die voor verschillende doeleinden bruikbaar is.

De aanleg

De aanleg van een paalmatras is een zeer specialistische klus. De palen worden in het werk gestart en na het heien en het uitharden worden de palen verbonden met een stijve plaat die wordt aangelegd. De aanleg kan echter niet gerealiseerd worden, als het ontwerp niet goed is uitgedacht en onderbouwd is aan de hand van solide berekeningen. Het ontwerp en de aanleg van een paalmatras gaan dus hand in hand.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een paalmatras? RVB Zettingsarm vertelt u graag meer over de mogelijkheden. Ga naar de website om meer te lezen over de aanleg / het ontwerp van een paalmatras.