Bouwsteigers huren van erkend bedrijf

Vele bouwprojecten kunnen alleen tot stand komen door gebruik te maken van steigerbouw. Vaak hebben bouwbedrijven binnen de MKB niet zelf een steigerbouwsysteem tot hun beschikking, maar huren zij dit in bij een steigerbouw bedrijf. Het is van groots belang dat de gebruikte steigers hierbij voldaan aan alle veiligheidseisen en dat de steigerverhuurder alleen arbo-geschikte steigers gebruikt.

Belangrijke aspecten bij het huren van steigers

  • MKB bouwbedrijven doen er verstandig aan alleen steigers te huren bij erkende steigerbouwbedrijven
  • Op deze wijze kunt u waarborgen dat er alleen met veilige steigers wordt gebouwd en er hierdoor geen bedrijfsongevallen plaats kunnen vinden.
  • Hebt u als ondernemer twijfels over de juiste opbouw van de steigers, neem dan een steigerbouwbedrijf in de arm wat tevens het steigerwerk voor uw bedrijf opbouwt met gecertificeerd personeel.
  • Bij weer en wind kunnen werken? Maak gebruik van krimpfolie voor steigers, hiermee kan uw personeel te allen tijde de bouwwerkzaamheden hervatten. Daarbij komt als voordeel dat krimpfolie stofdicht gemaakt kan worden, zodat stofhinder voor de omgeving tot het minimale wordt beperkt.